Berichten

  • Vanaf 20 mei: opstart lessen met in achtname van de coronamaatregelen! Kennismakingsles: woensdag van 18u tot 18u45.
  • Het jaarlijks lidgeld bedraagt vanaf juli 2017 ››› 65 euro/jaar en voor de tweede geleider 30 euro/jaar
  • Bericht aan alle leden: Gelieve bij verhuis steeds uw nieuwe adres door te geven aan de secretaris van de club.
  • Vanaf 1 maart 2018 gelden er nieuwe lesuren.
  • Meer informatie over de Hondenfederatie V.O.E.
  • example graphic

    example graphic


Design